Sonja Andriakena

(Ledarskapsutvecklare)

Utvecklar resultat genom ledarutveckling, affärsutveckling, teamutveckling och livsbalans.

Som ledarutvecklare och businesscoach tränar, stödjer och supportar jag och vi i esse.nu ledare, chefer, nyckelpersoner och medarbetare, enskilt eller i grupp, till att nå bättre resultat, ökat medvetande och välmående samt skarpare målorientering. Skapar hållbar kundnytta för såväl organisationen som individen och gruppen. Fokus ligger på det att utveckla det personliga ledarskapet, grundfundament i allt ledarskap.