Kurser

  • Lönesamtalet – chef  Lönesamtalet – Chef.pdf
  • Affärsdriven HR – Från personaltant till affärsman  Affärsdriven HR.pdf
  • Arbetspsykologi – Från kropp till knopp
  • Personalekonomi – När balansräkningen går hem kl 5  Personalekonomi.pdf
  • Psykosocial arbetsmiljö – Kan arbetsmiljön vara objektiv?
  • Kompetensbaserad rekrytering eller employee referral?
  • Att upprätta en jämställdhetsplan