Extern HR Partner

För er som har behov av ett kvalificerat HR-stöd under en period eller för er som vill bygga upp en HR-funktion och behöver hjälp att komma igång. Vi erbjuder tjänsten Extern HR Partner där vi kommer in som en partner och ger kvalificerat stöd i hur personalfrågor kan hanteras – på plats hos er eller på distans.

En HR Partner är en aktiv rådgivare och ett bollplank till chefer inom strategiska och operativa HR frågor såsom:

 • Arbetsrätt
 • Organisationsfrågor
 • Rekrytering
 • Chefscoaching
 • Arbetsmiljö
 • Rehabilitering

En HR Partner arbetar proaktivt och strategiskt med HR-arbetet både genom support men också genom att implementera processer och rutiner. Stöd och utbildning till chefer, medarbetare och fackliga företrädare i deras arbete när det kommer till komplexa frågor. En HR Partner genomför även förhandlingar och kan fungera som kontaktperson mot de fackliga organisationerna.

Extern HR Partner.pdf

Interim HR

Vanligtvis behöver organisationer inte ha tillgång till personer med specialistkunskaper hela tiden. Men ibland uppstår behovet och då kan det vara bra att kunna få in en van konsult som snabbt greppar de utmaningar man står inför. Som är van att ta egna initiativ och som direkt ser till att få saker gjorda.

Oavsett om du är i behov av specialistkompetens, tillfälliga lösningar i väntan på rekrytering, vid sjukskrivningar, tjänstledigheter, eller någon som bygger upp HR, så har du kommit rätt. Jag har stor vana från att stötta kunder som saknar egna HR-resurser och behöver stöd inom HR-området. På hel- eller deltid, under kort eller lång tid. Och framförallt, min utgångspunkt är det som stöttar din affär och dina mål!

När Interim HR är att föredra:

 • När HR behöver stöd och kompetens
 • Mindre bolag som saknar HR
 • När specialistkompetens efterfrågas
 • Inför större HR-projekt
 • Vid föräldraledighet och sjukskrivningar