BEHÖVER DU EN OPERATIVHR Specialist? BEHÖVER DU EN SENIORHR Chef? BEHÖVER DU EN AFFÄRSDRIVENHR Business Partner?
BEHÖVER DU EN OPERATIVHR Specialist?
Arbetar med hela spektrat av HR-frågor, ingen fråga är för liten och inget område för stort. En HR Specialist är ofta en första kontaktpunkt för HR-relaterade frågor och agerar som bollplank och stöd för bolagets chefer.
BEHÖVER DU EN SENIORHR Chef?
Sitter med i bolagets ledningsgrupp på permanent basis och har en strategisk roll med egen budget. Detta innebär oftast att upprätta policys, processer och praxis som är relaterade till organisationens övergripande affärsbehov.
BEHÖVER DU EN AFFÄRSDRIVENHR Business Partner?
Arbetar med struktur, strategier, ramar, rutiner och processer. Hjälper organisationen med att upprätta en affärsplan och att svara på frågorna - Vad är vårt nuläge? Vart ska vi? Hur ser omvärlden ut? och Hur tar vi oss dit?


HRI HUMAN RELATED ISSUES


Hjälper dig och din organisation med frågor som uppstår när man arbetar med mänskliga resurser. Dessa frågor är väl värda uppmärksamhet med allt från rättigheter och skyldigheter till möjligheter och hemligheter. Stor erfarenhet av att stötta kunder som saknar egna HR-resurser och behöver stöd inom HR-området.

AFFÄRSDRIVEN HR

Affärsdriven HR består av vetenskaperna av företagsekonomi, beteendevetenskap och organisationslära. Ett samspel mellan dessa innebär ökad lönsamhet. ->


INTERIM HR

Behöver du en kvalificerad person med kort varsel för att tillfälligt fylla en nyckelroll? Då är Interim HR att föredra, en senior HR-konsult snabbt på plats. ->


HR UTBILDNING

Har man personalansvar behövs det kompetens inom det HR-arbete som ingår i chefsrollen. Här finns dessa utbildningar för era chefer. ->

KÄNNETECKNAS AVPersonligt engagemang och hög kompetens inom såväl operativ som strategisk HR.Levererar HR-tjänster som alltid utgår från organisationens affärsplan och rådande arbetsrättslagstiftning. STOR förkärlek för digitala verktyg och de senaste trenderna och forskningen inom området.

Oavsett om du är i behov av specialistkompetens, tillfälliga lösningar i väntan på rekrytering, vid sjukskrivningar, tjänstledigheter, eller någon som bygger upp HR, så har du kommit rätt.

HR On Demand


HUMAN RELATED ISSUES erbjuder även HR on demand, eller om du hellre vill kalla det en extern HR-avdelning. Ibland behöver man bara svar på en snabb fråga, ha ett dokument eller diskutera en frågeställning. Då finns vi bara ett telefonsamtal eller mail bort. Vi gör även kompetensbaserade rekryteringar, med allt från search, urval, persontestning och avtalsskrivning. Denna tjänst går att prenumerera på eller köpas per timme. Kontakta oss för mer information.
Human Resources Isn’t a Thing You DoIt’s the Thing That Runs Your Business


Om Human Related Issues

Human Related Issues i Stockholm AB är i grunden ett enmansbolag, men har massor av fantastiska samarbetspartners inom olika områden. Verksamhetsbeskrivningen och arbetsområdet är lika brett som det är spretigt, men i huvudsak rör det sig alltid inom HR och IT. Hjärta och hjärna.

”Bolaget skall företrädesvis bedriva konsultverksamhet inom HR- området samt sälja och förmedla tjänster inom områden såsom affärs- och organisationsutveckling, företagsledning och styrelsearbete samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom musikbranschen såsom artistmanagement, musikförlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva produktion och utveckling av webbplatser, utveckling av internetbaserade produkter och tjänster, datakonsulttjänster samt därmed förenlig verksamhet.”

Samarbetspartners

Vissa av dessa partners samarbetar med HRI på permanent basis och vissa av dem bara när behov uppstår. Vi samarbetar i olika konstellationer och i olika projekt. Men det som vi alla har gemensamt är att vi alla har lång erfarenhet och bred kompetens inom våra respektive verksamhetsområden. Och vi älskar vårt jobb.

Anette Follinger
Certifierad DISC-trainer

Sonja Andriakena
Ledarskapsutvecklare

Bea Blomqvist
Arbetsmiljöspecialist

Catrine Loqvist
Senior HR-konsultKompletterande tjänster

Medarbetar- & kundundersökningar

Medarbetarundersökningar, skyddsronder, NKI-mätningar. Vilken typ av mätning du än vill ha kan vi hjälpa dig, vare sig det är en enstaka eller en återkommande.

LÄS MER
Animerade filmer

Tecknade informations- eller utbildningsfilmer är alltid lite extra roligt. Om du så vill göra en on-boardingfilm eller en presentationsfilm fixar vi det.

LÄS MER
Hemsidor & mailkonton

Ibland blir allt som har med webben och IT det där som aldrig blir gjort för det krävs både tid och kunskap. Vi har gjort det många gånger, låt oss bygga din hemsida.

LÄS MER